Voorwaarden geen Voordeel Alle Aard (VAA) bij louter professioneel gebruik

Als kan worden aangetoond dat een voertuig enkel professioneel wordt gebruikt is er geen Voordeel alle Aard (VAA) verschuldigd. Op basis van ruling uitspraken zijn de belangrijkste voorwaarden:

  • het voertuig wordt niet gebruikt voor privé verplaatsingen
  • het voertuig wordt niet gebruikt voor woon-werk-verkeer (vennootschap is thuis)
  • er wordt minder dan 40 dagen bij eenzelfde klant gewerkt (zoniet is het woon-werkverkeer)
  • er is een ander voertuig waar de privé ritten mee worden gereden (privé eigendom of waar wel VAA voor wordt betaald)

De rulings hebben steeds betrekking op een specifieke case. Om zeker te zijn dat u geen VAA zal moeten betalen raden we aan om advies in te winnen bij een financieel raadgever.